Thursday, June 2, 2016

ಪೋಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪೋಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ' ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಬರಹಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು - ಗೃಹ ಸಚಿವ


No comments: