Thursday, January 29, 2015

video

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಮ್ಮಿಲನ -೨ ಕ್ಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ , ಇದೇ ಜನವರಿ ೨೪ ರಂದುತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ ನಿಕ್  ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು