Sunday, May 25, 2014


ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗುಜ್ಜಾರ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅರ್ದಾಂಗಿ. 
ಈ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರನ್ನು ನನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು..