Sunday, March 23, 2014

Election Tea Stall


Politics Pain


Election-2014

ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು... ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಂಗ್ಯಾಟ..ಶುರು... ಟಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ..ಯಾವ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ.. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕದವ್ರೆಲ್ಲಾ ಸೆರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ.. ಹೇಗೆ..?