ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2013

ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ 

ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅವ್ರ ಟೊಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ...ಹಾಗೂ "ಕನ್ನಡ"